Direktor istraživanja medija i oglašavanja

Ante Šalinović

Autor: porilookAdmin
event 06.12.2022.
Ante Šalinović

Internetsko oglašavanje vrsta je komunikacije koja se tehnološki, inovacijom novih kanala komunikacije i intenzitetom korištenja, najviše i najbrže razvija.

Brz i velik rast stvorio je ogroman potencijal za sve aktere na tržištu digitalne komunikacije i digitalnih medija, ali nekad imamo dojam da živimo u prašumi za koju smo svjesni da je velika i gusta, ali ne znamo niti kolika je niti čega sve u njoj ima. Cjeloviti i transparentni prikazi digitalnog oglašivačkog tržišta daju nam mapu za sigurno i ugodno putovanje u kojemu ćemo svoje poslovanje i komunikaciju oglašivača voditi u željenom smjeru te nastaviti razvijati tržište digitalne komunikacije.